Evenimente
Mesajul PF Daniel la sfintirea bisericii din Malmo

Veşmânt ceresc la biserica română din Malmö – Suedia*

 

Vestea evenimentului important și plin de sensuri profunde pe care îl trăiți acum în Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, prin sfinţirea picturii bisericii Parohiei Ortodoxe Române „Pogorârea Sfântului Duh” din orașul suedez Malmö a bucurat inima noastră așa cum un părinte se bucură de împlinirile fiilor săi. Bucuria este cu atât mai mare cu cât prin sfințirea unei biserici, creștinii se împărtășesc de darurile cereşti ale dumnezeieștilor și veșnicelor locașuri.

Dacă în spiritualitatea creştină occidentală maiestatea şi turlele înălţate ale catedralelor arată năzuința omului spre cer, prin puterea credinței omul ajungând să mute şi să sculpteze munți de piatră, în Biserica Ortodoxă, prin pictura bisericească, spaţiul liturgic devine cer coborât pe pământ.

Slujba sfinţirii unei biserici creştine ortodoxe, prin mulțimea semnificațiilor izvorâte din ritualul liturgic, ne invită la un pelerinaj spiritual în Împărăția lui Dumnezeu şi în comuniunea sfinţilor, la o înnoire a vieţii în Hristos a creştinului şi a comunităţii euharistice (cf. Galateni, 2, 20). În același timp, sfințirea Bisericii este o pregustare a venirii preaslăvite a lui Hristos la sfârşitul veacurilor, înconjurat de Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Îngeri (cf. Matei 25, 31).

Iubiţii fii şi fiice duhovniceşti,

Înţelegând bogăţia binecuvântărilor pe care acest moment special îl aduce în viaţa dumneavoastră, se cuvine să amintim și unele date, de Dumnezeu rânduite, regăsite într-o tainică legătură.

Prima sfinţire a acestui sfânt locaş, împodobit cu catapeteasma dăruită de fericitul întru pomenire Patriarh Iustin, a fost săvârșită la 27 septembrie 1987, de fericitul întru pomenire Patriarh Teoctist, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Această sărbătoare a reprezentat un eveniment excepțional nu doar pentru românii din sudul Suediei, ci şi pentru toți locuitorii acelor ținuturi. La târnosirea din 27 septembrie 1987, în prestolul altarului au fost aşezate părticele din Sfintele Moaşte, care au fost recuperate în timpul demolării Bisericii Sfânta Vineri Hereasca din Bucureşti, distrusă de regimul comunist ateu la data de 20 iunie 1987.

Astăzi, 14 octombrie 2012, la 25 de ani de la târnosirea din 1987, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, cunoscută în popor şi ca Sfânta Vineri, se săvârșește sfințirea picturii bisericii din Malmö, înveșmântată în această haină de pictură frumoasă și luminoasă, conform rânduielii din Biserica noastră dreptmăritoare. Vedem duhovniceşte cum Dumnezeu lucrează prin Sfinţii Săi şi converteşte suferinţa în izvor de speranţă, iar umilirea în sărbătoare de biruinţă.

La acest timp de sărbătoare, felicităm pe Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, pentru activitatea sa pastorală şi misionară bogată din ținuturile scandinave. În mod deosebit, binecuvântăm multa osteneală a părintelui Paroh Mihai Radu, care, de aproape 35 de ani, slujeşte în Parohia Ortodoxă Română din Malmö, fiind permanent susţinut de distinsa familie a sfinţiei sale și de bunii credincioși care iubesc Biserica.

Tuturor celor care au contribuit la realizarea picturii, tuturor celor prezenţi şi celor care se vor închina şi vor înălţa rugăciuni în acest sfânt locaş, le dorim ca Milostivul Dumnezeu să le asculte dorinţele bune şi sfinte, să le dăruiască ajutor în lucrarea mântuirii, binecuvântându-le viaţa din darurile Sale cele bogate, spre slava Preasfintei Treimi şi bucuria Bisericii.

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 


* Mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul sfințirii picturii bisericii Parohiei Ortodoxe Române „Pogorârea Sfântului Duh”, din orașul Malmö, Suedia. Duminică, 14 octombrie 2012.

 
Sfințirea picturii bisericii românești din orașul Malmö, Suedia

Duminică, 14 octombrie 2012 Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, și Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, au săvârșit Liturghia și slujba sfințirii picturii bisericii românești din orașul Malmö, Suedia. Prima sfinţire a acestui sfânt locaş, împodobit cu catapeteasma dăruită de fericitul întru pomenire Patriarh Iustin, a fost săvârșită la 27 septembrie 1987, de fericitul întru pomenire Patriarh Teoctist, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în mesajul de binecuvântare transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, menționează și unele date regăsite într-o tainică legătură: „La târnosirea din 27 septembrie 1987, în prestolul altarului au fost aşezate părticele din Sfintele Moaşte, care au fost recuperate în timpul demolării Bisericii Sfânta Vineri Hereasca din Bucureşti, distrusă de regimul comunist ateu la 20 iunie 1987. Astăzi, 14 octombrie 2012, la 25 de ani de târnosirrea din 1987, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, cunoscută în popor ca Sfânta Vineri, se săvârșește sfințirea picturii bisericii din Malmö, înveșmântată în această haină de pictură frumoasă și luminoasă, conform rânduielii din Biserica noastră dreptmăritoare.Vedem duhovnicește cum Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi și convertește suferința în izvor de speranță, iar umilirea în sărbătoare de biruință”.

Cu prilejul acestui eveniment, părintelui paroh Mihai Radu i s-a conferit „Crucea patriarhală”. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a dăruit Paraclisului Centrului eparhial din Stockholm și bisericii din Malmö, părticele din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și icoana Sfântului Mitropolit Andrei.

Imagini de la acest eveniment le puteți găsi aici.

 
40 de ani de slujire neîntreruptă la Stockholm

Preasfinţitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm, cu prilejul aniversării anul acesta a 40 de ani de la întemeierea primei parohii româneşti din Peninsula Scandinavă. "Nicolae Milescu Spătarul este precursorul misiunii ortodoxe a românilor din ţinuturile scandinave. Aşadar, acest cărturar român, trimis de voievodul Gheorghe Ştefan al Moldovei la Stockholm, la curtea regelui Suediei Carol al XI-lea, alcătuia în anul 1667 una dintre cele mai importante lucrări dogmatico-apologetice din acea vreme: Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentali splendens…, mărturisind aici credinţa ortodoxă cu specificul său românesc. Probabil că, în secolul al XVII-lea, acest cărturar peregrin era singurul român din Veneţia Nordului şi nu bănuia că peste trei veacuri compatrioţii săi vor veni în căutarea unei vieţi mai bune şi se vor stabili aici, formând în anul 1971 o primă parohie românească, sub oblăduirea Bisericii noastre mame, iar în anul 2007, o episcopie, cuprinzând parohiile care adună în jurul Sfântului Altar pe fraţii noştri români răspândiţi în aceste întinse şi umbroase ţinuturi nordice. Citind mesajul adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ne-am întărit duhovniceşte din bogatele învăţături şi din binecuvântarea părintească, simţind cu toţii şi de această dată purtarea de grijă a Preafericirii Sale faţă de noi. Am adus slavă şi mulţumire Milostivului Dumnezeu, împreună cu părintele paroh Toader Doroftei şi cu bunii credincioşi din această comunitate euharistică, şi i-am pomenit pe toţi ctitorii acestei parohii, pe vrednicul de pomenire patriarh Justinian, care în vremurile grele ale dictaturii comuniste l-a trimis în misiune pe aceste meleaguri pe părintele Alexandru Ciurea, i-am pomenit pe regretatul părinte Anton Poşircă şi pe toţi binefăcătorii şi enoriaşii acestei prime parohii ortodoxe române din Scandinavia”, a declarat Preasfinţitul Episcop Macarie pentru Ziarul Lumina. „Vreau să adresez în primul rând mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru mesajul pe care ni l-a trimis cu prilejul aniversării a 40 de ani de când se săvârșește neîntrerupt Sfânta Liturghie și toate celelalte slujbe ale cultului ortodox în aceste locuri.În decursul acestei perioade s-au săvârșit peste 12.000 de servicii religioase publice, la care au participat aproximativ 360.000 de credincioși.  Noi am aniversat în mai multe duminici jubileul acesta de patruzeci de ani, însă ziua de astăzi a fost o încununare a tuturor, deoarece ne-am bucurat să avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord. De asemenea, la acest ceas aniversar ne-am bucurat și de prezența unui număr foarte mare de credincioși, slujba în sine fiind ca de obicei, aici, la parohia noastră o mângâiere fără egal”, a declarat părintele paroh Toader Doroftei la Radio Trinitas.

 
Patru decenii de rugăciune ortodoxă românească la Stockholm

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm, Suedia, 18 decembrie 2011:

Cu multă bucurie, ne adresăm tuturor credincioşilor ortodocşi români din Stockholm, la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea primei parohii ortodoxe româneşti în capitala Suediei, avându-l ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Prin purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Patriarh Justinian, părintele Alexandru Ciurea, profesor de Istoria Bisericii Ortodoxe Române la Institutul teologic universitar din Bucureşti, a fost trimis la Stockholm să pună bazele primei parohii ortodoxe române în Peninsula Scandinavă, parohia fiind întemeiată la 1 noiembrie 1971. Misiunea şi râvna părintelui Alexandru Ciurea au rodit mult, sfinţia sa desfăşurând o lucrare pastorală de excepţie în oraşele suedeze în care vieţuiau români ortodocşi, ajungând până şi în ţările vecine, un exemplu în acest sens fiind misiunea din Helsinki în Finlanda. Preoţii care au succedat părintelui Alexandru Ciurea, părintele Ştefan Sandu, părintele Mihai Radu, regretatul părinte Anton Poşircă, precum şi părintele Toader Doroftei, parohul actual al acestei parohii, au lucrat şi au slujit cu deosebită râvnă şi credinţă Biserica Mamă şi neamul românesc.

După anul 1990, ţinând seamă de nevoile pastorale şi misionare din această parte a Europei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând în considerare argumentele prezentate de parohiile ortodoxe române din Scandinavia, a hotărât înfiinţarea şi organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, pentru care a fost ales ca episcop în 5 martie 2008, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Preacuviosul Părinte Arhim. Macarie Drăgoi. Prin noua Episcopie Ortodoxă Română a Europei de Nord, comunitatea românească de aici a crescut în demnitate și a sporit în activitate, spre bucuria Bisericii noastre și a poporului român drept-credincios.

În această nouă organizare bisericească este necesar ca toate parohiile acestei nou înfiinţate eparhii să se implice activ în lucrarea misionară a Bisericii, să păstreze identitatea creştin-ortodoxă şi românească, să promoveze valorile credinţei şi culturii noastre strămoşeşti, pentru ca în duhul păcii şi al dragostei de semeni, lucrarea pastorală, cooperarea cu autorităţile de stat şi bisericeşti suedeze să fie spre binele comun al tuturor credincioşilor.

Întrucât anul 2011 a fost dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei, vă îndemnăm pe toţi românii, aflaţi departe de locurile natale, să nu fiţi nepăsători faţă de harul pe care l-aţi primit la Botez. Credinţa statornică şi familia creştină, întemeiată pe această credinţă, reprezintă astăzi adevăratul reper pentru o normalitate religioasă şi socială.

Momentul acesta aniversar constituie un bun prilej de a mulţumi lui Dumnezeu pentru darurile făcute fiilor neamului nostru mai ales prin lucrarea misionară din ţinuturile scandinave, dar şi ocazia de a aduce un pios omagiu ctitorilor, slujitorilor, binefăcătorilor şi enoriaşilor, din trecut şi de acum, care prin multă râvnă, dragoste, hărnicie şi sfântă slujire aduc laudă lui Dumnezeu.

La acest ceas aniversar, felicităm pe Preasfinţitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, pe preoţii slujitori şi pe credincioşii noştri care îl înconjoară în lucrarea sa misionară din ţinuturile scandinave, rugând pe Atotmilostivul Dumnezeu să dăruiască tuturor celor care participă la această sărbătoare, pace şi sănătate, bucurie şi ajutor în sporirea duhovnicească, spre binele comunităţii noastre româneşti din Europa de Nord şi spre bucuria noastră a tuturor.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

†DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Imagini de la acest eveniment puteţi găsi aici.

 
Sfântul Apostol Andrei, sărbătorit la Stockholm

Miercuri, 30 noiembrie 2011, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord și-a sărbătorit ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfițitul Episcop Macarie al Europei de Nord, înconjurat de un sobor de preoți, la Paraclisul Centrului Eparhial din Stockholm. Preasfințitul Episcop Macarie a dat citire Mesajului de binecuvântare transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cu acest prilej, s-a oferit distincția pentru mireni „Crucea Nordului” binefăcătorilor Episcopiei și a avut loc lansarea revistei eparhiale „Candela Nordului”.

„La Sfânta Liturghie săvârșită astăzi la Paraclisul noului nostru Centru eparhial din Stockholm cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Episcopiei noastre, cu toții, îmbrăcați în haine de sărbătoare, ne-am înnoit prin Taina Sfintei Liturghii unde ne-am împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului și ne-am închinat la sfintele moaște ale Sfântului Apostol Andrei care se păstrează în Paraclisul Centrului nostru eparhial din Stockholm. Citind mesajul adresat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ne-am întărit duhovnicește din bogatele învățături și din binecuvântarea părintească, simțind cu toții și de această dată purtarea de grijă a Preafericirii Sale față de noi. La finalul Sfintei Liturghii am conferit la câțiva dintre binefăcătorii români din comunitatea noastră, „Crucea Nordului”, cea mai înaltă distincţie pentru mirenii care s-au evidențiat printr-o activitate excepțională în promovarea valorilor creștine și în slujirea pastoral-misionară, cultural-educativă și social-filantropică a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.

Totodată, astăzi am avut și lansarea revistei noastre eparhiale „Candela Nordului” care se doreşte a fi prelungirea luminii celei adevărate mărturisite de către noi toți după cuminecarea euharistică, în viaţa noastră socială şi culturală. Dacă atunci când episcopia noastră a fost înfiinţată am spus că s-a aprins o candelă a credinţei pentru tărâmul umbros al Nordului, iată că acum această candelă care adună luminiţele candelelor tuturor sufletelor credincioase, are o oglindă care să-i răspândească lumina până departe.

În acelaşi duh irenic, afirmat la începuturile organizării bisericeşti a românilor aşezaţi pe aceste meleaguri, şi cu respect pentru cultura şi spiritualitatea celor cu care convieţuim în ţările Europei de Nord,  dorim ca în Candela noastră să ardă untdelemnul curat al creşterii duhovniceşti. Lumina şi căldura arderii ei curate să ne fie tuturor împărtăşire din strălucirea lui Hristos Logosul Care luminează pe tot omul care vine în lume” a declarat Preasfințitul Episcop Macarie pentru Ziarul Lumina.

Imagini de la acest eveniment puteţi găsi aici.

 
Pagina 1 din 4

ICOANA ZILEI

CALENDAR ORTODOX

Catedrala

construimcatedrala.ro