Distincția pentru clerici Crucea Nordului 

crucea nordului, distinctii bor, distinctii bisericaCrucea Nordului este cea mai înaltă distincţie conferită de către Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord clericilor care s-au evidențiat printr-o activitate excepțională în promovarea valorilor creștine și în slujirea pastoral – misionară, cultural – educațională și social – filantropică a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. A fost instituită în anul 2009 de către Episcopul Macarie. Distincţia este o cruce treflată, având o formă inspirată dintr-un vechi model bizantin, cu dimensiunile 8 x 12 cm, fiind lucrată din argint. Pe avers, brațele crucii sunt din email albastru deschis, turnat într-un contur îngust din argint. Reversul are gravat în argint numele Episcopului Ortodox Român al Europei de Nord, care acordă distincția. Gramata care însoţeşte distincţia se fundamentează pe cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Aducându-ne aminte de lucrarea credinței voastre și de osteneala iubirii și de străduința nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos” (I Tesaloniceni 1, 3). Textul Gramatei este încadrat de un chenar inspirat din miniaturile bizantine, motivele decorative florale fiind în tonuri de albastru și auriu.

 

 

 

 

 

DISTINCȚIA pentru mireni Crucea Nordului

crucea nordului, distinctii borCrucea Nordului este cea mai înaltă distincţie conferită de către Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord mirenilor care s-au evidențiat printr-o activitate excepțională în promovarea valorilor creștine și în slujirea pastoral – misionară, cultural – educațională și social – filantropică a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. A fost instituită în anul 2009 de către Episcopul Macarie. Distincţia este o cruce treflată, având o formă inspirată dintr-un vechi model bizantin, cu dimensiunile 40 x 42 mm. Crucea este surmontată de o mitră, semn că este o distincţie oferită de ierarhul locului, fiind lucrată din argint. Pe avers, brațele crucii sunt din email albastru deschis, turnat într-un contur îngust din argint. Reversul are gravat în argint numele Episcopului Ortodox Român al Europei de Nord, care acordă distincția. Gramata care însoţeşte distincţia se fundamentează pe cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Aducându-ne aminte de lucrarea credinței voastre și de osteneala iubirii și de străduința nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos” (I Tesaloniceni 1, 3). Textul Gramatei este încadrat de un chenar inspirat din miniaturile bizantine, motivele decorative florale fiind în tonuri de albastru şi auriu. Gramata este oferită într-un tub din carton îmbrăcat în catifea albastră, pe care este imprimată stema oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, iar distincția Crucea Nordului se află într-o casetă îmbrăcată în aceeași catifea albastră, având imprimată pe capac stema oficială a Episcopiei.

 

 

 

 

Alte distincții eparhiale:

  • Ordinul eparhial Nicolae Milescu Spătarul.
  • Ordinul eparhial Alexandru Ciurea.
  • Medalia Sfântul Voievod Ștefan cel Mare (conferită membrilor Centrului pentru tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord).

 

 

Official Honours Granted by Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe

 

The North Cross is the highest distinction granted by the Romanian Orthodox Bishop of Northern Europe to clergymen who have undertaken outstanding activity by promoting Christian values and the pastoral –  missionary, cultural – educational and socio – philanthropic ministry of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe. It was established in 2009 by Bishop Macarie. The distinction is a triconch cross, a form inspired by an old Byzantine model, measuring 8 x 12 cm. It is made of silver. On the obverse, the cross arms are made of light blue enamel, poured into a narrow silver outline. On the reverse, the name of the Romanian Orthodox Bishop of Northern Europe, who gives the distinction, is engraved in silver. The charter accompanying the distinction is based on the words of Saint Apostle Paul, “remembering your work of faith and labour of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ” (1 Thessalonians 1:3). The text of the charter is framed by a border inspired from Byzantine miniatures, while the floral motifs are in shades of blue and gold.

 

The North Cross is the highest distinction granted by the Romanian Orthodox Bishop of Northern Europe to lay people who have undertaken outstanding activity by promoting Christian values and the pastoral –  missionary, cultural – educational and socio – philanthropic ministry of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe. It was established in 2009 by Bishop Macarie. The distinction is a triconch cross, a form inspired by an old Byzantine model, measuring 40 x 42mm. The cross is surmounted by a mitre, a sign that it is a distinction given by the bishop of the place. It is made of silver. On the obverse, the cross arms are made of light blue enamel, poured into a narrow silver outline. On the reverse, the name of the Romanian Orthodox Bishop of Northern Europe, who gives the distinction, is engraved in silver. The charter accompanying the distinction is based on the words of Saint Apostle Paul, “remembering your work of faith and labour of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ” (1 Thessalonians 1:3). The text of the charter is framed by a border inspired from Byzantine miniatures, while the floral motifs are in shades of blue and gold. The charter is offered in a cardboard tube, in blue velvet cover, on which the coat of arms of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe is engraved; the North Cross distinction is in a box covered in the same blue velvet, with the coat of arms of the Diocese engraved on the cover.