Adresă:

Hässlingbyvägen 7 137 95 Haninge – Stockholm, Suedia

Telefon: {+46} (0) 738954649

E-mail: secretariat@episcopiascandinavia.se

Site:

www.episcopiascandinavia.se

www.facebook.com/Episcopia-Europei-de-Nord-429291380558615/

 

Contul Bancar al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord:

Donațiile pentru sprijinirea constantă a activității pastoral – misionare, cultural – educaționale și social – filantropice desfășurată de către Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord se pot depune în următorul cont bancar:

 

The Bank Account of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe:

Donations for the constant support of the pastoral-missionary, cultural-educational and social-philanthropic activity carried out by the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe can be deposited in the following bank account:

 

Banca Nordea
Kontonr: 58 09 92 – 6 SEK
Bankkontonr: 9960 1805809926
Kontoslag: PLUSGIROKONTO FÖRENING
IBAN: SE 59 9500 0099 6018 0580 9926
BIC – kod (SWIFT – adress): NDEASESS
Kontohavare: RUMÄNSKA ORTODOXA STIFTET FÖR NORRA EUROPA

 

 

Contul Bancar Pentru Ajutorarea Copiilor:

Donațiile pentru ajutorarea constantă a copiilor cu lipsuri materiale din România și sprijinirea activității lor școlare se pot depune în următorul cont bancar:

Bank Account for Helping Children:

Donations for the constant help of children with material disadvantages in Romania and for the supporting of their school work may be deposited in the following bank account:

Cont în coroane norvegiene

Nordea Bank

Număr cont: 6039.06.86156

IBAN: NO5760390643910

Cod Swift: NDEA NO KK

Titular: Den Rumenske Ortodokse Menighet i Oslo

Specificați: „Donaţie pentru copiii săraci din România”

 

Cont în Euro:

Banca Comercială Română

IBAN: RO83RNCB0231157121670002

Tiluar: Parohia Ortodoxă Română Valea Viilor

Swift : RNCB  RO  BU

Specificați: „Donaţie pentru copiii săraci din România”

 

Cont în LEI:

Banca Comercială Română

Titluar: Parohia Ortodoxă Română Valea Viilor

RO13RNCB0231157121670001

Swift : RNCB  RO  BU

Specificați: „Donaţie pentru copiii săraci din România”