Centrul de tineret
Tinerii români din Scandinavia s-au întâlnit la Copenhaga

Dorul de a reînnoi sufleteşte legătura cu prezentul de acasă, dar şi cu trecutul istoric al pământului natal i-a adunat, timp de două zile, întru cinstirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, pe tinerii români din îndepărtatele ţinuturi scandinave. Ajunşi la Copenhaga, în Danemarca, aceştia au avut bucuria de a se închina la icoana cu părticele din moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu, dăruită Centrului episcopal din Stockholm de Patriarhul României, şi de a învăţa de la Sfinţii Brâncoveni, prin rugăciune şi dialoguri duhovniceşti, curajul mărturisirii credinţei în pământ străin, dragostea de neam şi tainele dialogului cu lumea occidentală.

Purtând în inimi frumoasa experienţă de la întrunirea de anul trecut de la Copenhaga, peste 100 de tineri din Suedia, Danemarca şi Norvegia au revenit în capitala Regatului danez pentru a-şi întâlni prietenii şi a-şi linişti sufletul, răgaz de câteva zile, prin rugăciune şi comuniune. Întrunirea din acest an, organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, s-a desfăşurat în perioada 17-19 octombrie, sub înrâurirea duhovnicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni, pe care tinerii i-au interiorizat ca modele de viaţă şi mărturisire. „Fiţi Brâncoveni ai Suediei, ai Danemarcei şi ai Norvegiei!“, i-a îndemnat Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord. Animaţi de acest îndemn părintesc şi duhovnicesc, tinerii români au participat cu entuziasm la întreg programul întrunirii.

Vineri seara, după săvârşirea Tainei Sfântului Maslu în biserica Parohiei Ortodoxe Române din Copenhaga, Preasfinţitul Părinte Macarie a binecuvântat deschiderea lucrărilor întrunirii, urmând ca, sâmbătă dimineaţa, tinerii să se adune din nou în duh de rugăciune în locaşul care păstrează în prestolul Altarului fragmente din moaştele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Mulţi dintre ei îmbrăcaţi în frumoasele costume tradiţionale româneşti, au participat la slujba Utreniei şi Acatistului Sfinţilor Martiri Brâncoveni, apoi la Sfânta Liturghie arhierească, la sfârşitul căreia au avut ocazia să cinstească moaştele Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. După agapă, Preasfinţitul Părinte Macarie şi părintele Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul“ din Alba Iulia, au purtat un dialog cu tinerii despre Sfinţii Martiri Brâncoveni, ca modele de vieţuire creştină, mărturisire şi dialog cu lumea culturală occidentală. „Prin cinstirea Sfinţilor Mărturisitori şi Martiri Brâncoveni devenim şi noi conştienţi de faptul că trăirea creştină nu este doar o opţiune individuală, ci poate fi o lumină peste veacuri“, a spus ierarhul românilor din Scandinavia.

Inaugurarea Mănăstirii Ortodoxe Române „Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ“ din Ikast, Danemarca

Sâmbătă, 18 octombrie, la vremea Vecerniei, Preasfinţitul Părinte Macarie, însoţit de preoţi, credincioşi şi tineri, a plecat în pelerinaj cu icoana şi moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu la Mănăstirea Ortodoxă Română „Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ“ din Ikast, Danemarca.

Duminică dimineaţa, 19 octombrie, a fost sfinţită icoana Sfinţilor Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ, rânduiţi ca ocrotitori ai mănăstirii, inaugurându-se astfel începutul vieţii monahale în prima mănăstire ortodoxă română din Danemarca, unde vieţuiesc ieromonahul Avram şi câţiva fraţi. „Veacurile creştine au fost marcate de oameni sfinţi, între care şi aceşti cuvioşi, ocrotitori ai acestei noi mănăstiri din Danemarca, Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ, care au influenţat soarta acestei lumi. De aceea, Biserica ni-i prezintă ca modele, iar noi, cinstindu-i, prelungim în timp trăirea lor pilduitoare. În icoana pe care am sfinţit-o astăzi, alături de Sfântul Cuvios Macarie Romanul, Sfântul Ioan Iacob Românul, de la Neamţ, poartă sulul desfăşurat cu o strofă dintr-un poem duhovnicesc alcătuit de el, cuvinte pe care le-am pus la inimă şi fraţilor noştri români din îndepărtata Scandinavie: «Fraţi pribegi ai ţării mele/ Necăjiţi printre străini/ Nu uitaţi menirea voastră/ De români şi de creştini!», a spus Preasfinţitul Părinte Macarie.

După slujba Ceasurilor şi Acatistele Sfinţilor Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ, citite de pelerini, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie. La final, Preasfinţitul Macarie a dat slavă lui Dumnezeu pentru aceste zile şi a mulţumit tuturor participanţilor pentru osteneala şi râvna cu care s-au angajat la acest pelerinaj, împărtăşindu-le arhiereasca binecuvântare şi încurajând noua obşte de călugări. Pelerinii s-au întors întăriţi la ostenelile lor zilnice, aşteptând cu bucurie noi pelerinaje la mănăstire şi reîntâlnirea cu ierarhul lor, prilejuri de înnoire şi primenire duhovnicească.

www.ziarullumina.ro

 
Căldura tinerilor din ţinuturi îngheţate

La cumpăna celor din urmă luni ale anului, Brumar şi Undrea, când toamna se îngână încă nedumerită cu iarna, tinerii români din îndepărtatele ţinuturi scandinave s-au întâlnit la ţărmul Mării Baltice, în capitala regatului danez, pentru a-i aduce cinstire Sfântului Apostol Andrei şi a sărbători împreună Ziua Naţională a României. Deşi departe de ţară, de căldura căminului natal şi de cei dragi, tinerii au reuşit pentru două zile să învie între ei, prin rugăciune şi prietenie, bucuria unui nou „acasă“.

Aşezată ca o pălărie îngheţată pe creştetul bătrânului continent european, Scandinavia este tărâmul făgăduinţelor pentru foarte mulţi români care îşi rup de la inimă ţara şi vin aici pentru a gusta definitiv sau doar pentru o vreme din ceea ce se numeşte un trai decent. Suedia, Norvegia şi Danemarca şi-au făcut cunună de glorie în toată lumea din calificative deloc gratuite precum „prosper“, „civilizat“, „stabil“, „curat“. Toate par să funcţioneze fără cusur în societate, ca un mecanism în care fiecare rotiţă o întregeşte şi o pune în mişcare pe cealaltă. Oamenii îşi trăiesc viaţa ca pe o matematică ce le garantează oarecum starea materială şi psihică. Efect sau nu al frigului care tronează în aceste ţinuturi, atitudinea generală este totuşi una de sobrietate, uneori glacială, motivată probabil de focusarea atenţiei pe funcţionarea propriu-zisă a mecanismului social şi mai puţin pe contemplarea acestuia din perspectiva tainei persoanei umane. Dar românii nu sunt aşa! Sufletul nostru răsăritean nu este făcut să trăiască după reţete predefinite. Românul nu este odrăslit pentru colivii, fie ele din aur, ci el se simte bine pe ram, în ploaie şi în soare, atât timp cât este împreună cu cei dragi. Românul fierbe de dorul fratelui şi are nevoie de îmbrăţişări călduroase în locul unor strângeri de mână politicoase. Sufletul românesc are nevoie de credinţă şi voie bună, de împărtăşire din taina celuilalt şi din graiul limbii străbune. Românul are nevoie să se simtă român!

Acesta este motivul pentru care mai bine de 100 de suflete tinere pripăşite prin cele trei ţări scandinave şi-au croit drum pe uscat şi pe mare, sute de kilometri, către Copenhaga, capitala Danemarcei. Întâlnirea pe care Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, prin grija Preasfinţitului Episcop Macarie, o organizează an de an este pentru tineri un prilej de a-şi resimţi legăturile cu glia natală, de a se bucura unul de celălalt, de a-şi umple sufletele cu lumina rugăciunii şi de a-şi ostoi preţ de câteva zile dorul de casă. „Tinerii ortodocşi români din Europa de Nord, aflaţi pe aceste meleaguri mai friguroase, pentru desăvârşirea studiilor sau activând în diferite domenii, nu stau departe de căldura Bisericii, ci se regăsesc în comunităţile parohiale ca enoriaşi activi, jertfelnici şi darnici, în desluşirea tainelor credinţei în Hristos, dar şi în păstrarea şi cultivarea identităţii străbune. Deşi locuiesc în diferite ţări, tinerii se reunesc anual în diferite locuri, pentru a se cunoaşte şi a dezvolta proiecte pentru afirmarea valorilor creştine. După ce în anii trecuţi această adunare generală a tinerilor a avut loc la Stockholm (Suedia), Oslo (Norvegia), Lem (Danemarca), de data aceasta a venit rândul comunităţii româneşti din Copenhaga să fie gazda acestui eveniment. Întrunirea tinerilor este momentul în care ei se deschid sufleteşte, împărtăşind din experienţa cotidiană, despre provocările din societatea secularizată, pentru păstrarea curăţiei sufleteşti, dar şi a identităţii de neam şi credinţă. De aceea, în centrul acestor întruniri stau sfintele slujbe săvârşite împreună, urmate de dialoguri ziditoare pe diferite teme religioase şi culturale, dar şi de drumeţiile şi pelerinajele care sporesc bucuria comuniunii“, ne-a spus Preasfinţitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord.

Întâlnire binecuvântatăla malul Mării Baltice

În fermecătorul oraş de pe malul Mării Baltice, tinerii români au participat cu entuziasm pentru două zile la un program în care rugăciunea, cultura şi tradiţiile româneşti s-au întâlnit în mod fericit. În prima zi, 30 noiembrie, împreună cu Preasfinţitul Episcop Macarie şi câţiva clerici din eparhie, tinerii i-au adus cinstire la Sfânta Liturghie Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, dar şi al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Îmbrăcaţi în nepreţuitele costume tradiţionale româneşti, şi-au unit palmele în rugăciune sub bolţile înstelate ale Bisericii Sfântului Andrei din capitala daneză, care găzduieşte parohia românească de aici. I-au cerut lui Dumnezeu ajutor la examene şi luminarea minţii pentru desăvârşirea studiilor, putere de muncă şi sănătate, alinarea dorului de ţară şi tărie în credinţă pentru a rezista mai bine traiului printre străini. Adevăratul sens al lui „a fi împreună“ l-au trăit cu emoţie şi sfială atunci când s-au apropiat de Sfântul Potir, împărtăşindu-se cu Trupul şi Sângele lui Hristos, primind fiecare în casa sufletului, în chip neîmpărţit şi nedespărţit, pe Acelaşi Hristos, Care îi uneşte pe toţi în legătura de nesfâşiat a dragostei. Rugăciunea s-a plinit şi în bucuria de a da pioasă sărutare unei părticele din moaştele Apostolului care i-a creştinat pe strămoşii noştri, precum şi unei părticele din moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, odoare sfinte aduse de Episcopul Macarie de la paraclisul Centrului eparhial din Stockholm. Fragmente din moaştele Sfântului Apostol Andrei, primite de la Roma în secolul XIX, se păstrează şi în prestolul altarului bisericii gazdă, fapt care le-a sporit nădejdea că sfântul îi veghează şi îi poartă în rugăciuni.

Partea cultică s-a prelungit apoi în cea culinară, când toţi oaspeţii au gustat din bucatele pregătite de credincioşii români din Copenhaga, şi apoi în cea culturală, când tinerii au plecat într-o drumeţie pe malul nord-estic al Insulei Seeland, în Helsingřr, la străvechiul castel Kronborg al legendarului prinţ danez Hamlet din piesa lui William Shakespeare. Vizitând castelul, au cunoscut câteva din tainele culturii şi istoriei daneze, după care au mers împreună cu ierarhul lor pe malul mării, unde, în lumina firavă a apusului de soare, bucurându-se de căldura mai puţin întâlnită în Scandinavia la finele lunii noiembrie, au intonat imnul „Lumină lină“, alte cântări din slujba Vecerniei şi imne închinate Sfinţilor Români. Clarobscurul luminii scandinave, covorul de scoici colorate ce se oferea cu generozitate picioarelor ostenite ale pelerinilor, briza mării care înălţa în văzduh glasurile tinerilor ca nişte ofrande bineprimite de Dumnezeu, salba de luminiţe ce se aşternea nobil pe malul suedez, toate acestea au creat o tainică stare de adâncire sufletească ce a pecetluit prietenia dintre tineri şi care a deschis calea dialogurilor duhovniceşti pe care aceştia le-au purtat cu arhipăstorul lor la marginea mării. Prospeţimea noilor legături de prietenie înfiripate sub semnul binecuvântării Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, care este ocrotitorul Centrului de tineret al tinerei episcopii, nu a lăsat ca întunericul ce s-a aşezat prematur peste malurile mării să îi despartă pe tineri. Studenţii din Copenhaga s-au făcut gazde bune pentru cei veniţi din oraşele suedeze şi norvegiene şi le-au prezentat oraşul împodobit din belşug pentru sărbătorile de iarnă.

Ziua Naţională a României, 1 Decembrie, i-a reunit din nou pe participanţi în biserica parohiei româneşti. Înainte ca slujba să înceapă, un tânăr stabilit în oraşul suedez Helsinborg după ce a călătorit şi muncit în peste 40 de ţări ale lumii, patriot din profundă convingere, a arborat un steag tricolor mare de balustrada cafasului, întregind în semnificaţii priveliştea oferită de mozaicul costumelor populare româneşti. În această „mică Românie“, a fost întâmpinat cu flori şi voie bună Preasfinţitul Episcop Macarie, care a săvârşit Sfânta Liturghie şi un Te Deum de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra poporului român din ţară şi din Scandinavia, transmiţând totodată binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Sărbătoarea a continuat la şcoala din apropierea bisericii, unde copiii şi tinerii din parohie au oferit un program de cântece patriotice şi dansuri populare româneşti pentru care s-au pregătit din timp. Întregul moment a fost ca o pâine caldă, proaspăt scoasă din cuptorul inimii de român, adusă ca o ofrandă patriei-mame cu două mâini de aur: „Deşteaptă-te, române!“ şi Hora Unirii. Ceasurile care au urmat s-au scurs sub semnul acestei sărbători naţionale, care i-a reaşezat pe tineri în demnitatea de a te simţi român şi ortodox.

„Tinerii aceştia români au o candoare în care şi cu care se poate lucra semănatul Cuvântului“

Alături de Preasfinţitul Părinte Macarie şi de tineri, pe parcursul celor două zile au fost nelipsiţi părintele Ioan Alin Popa din oraşul suedez Sölvesborg, părintele Casian Silviu din oraşul danez Ikast, părintele Daniel Dascălu, cel care a făcut misiune şi studii la Copenhaga, părintele ieromonah Avraam Gînju, slujitor la parohia din Copenhaga şi responsabil pentru activităţile Centrului de tineret „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare“ al episcopiei, şi diaconul Sorin Sîplăcan de la Centrul eparhial din Stockholm. Fiind ei înşişi tineri între tineri, slujesc misiunea printre cei aflaţi în primăvara vieţii cu grija unui părinte şi bucuria unui copil. „Tinerii, aidoma copiilor, nu au fost descurajaţi de decepţiile vieţii şi încă mai cred în idealuri mai înalte decât o simplă carieră de familie sau de industrie, cred în eroii Sfintelor Scripturi şi ai credinţei, cred că pot să imite faptele lor. Tinerii români din Centrul de tineret «Sfântul Voievod Ştefan cel Mare» au o candoare în care şi cu care se poate lucra semănatul Cuvântului. Unii dintre ei au pus pentru prima dată bob pe bob şi au făcut colivă, alţii au răsucit transformarea grâului până a ajuns prescură sau colac. Cu toţii au devenit o strană cu veşmânt tradiţional, al rădăcinilor sau, mai bine zis, o strună umană a Bisericii“, ne-a spus părintele Avraam Gînju.

Din dorinţa de a retrăi clipele petrecute în anii trecuţi alături de tinerii din celelalte ţări scandinave, tinerii din Stockholm au călătorit aproape 700 de kilometri pentru a ajunge şi la întâlnirea din acest an. O parte din ei formează Grupul coral „Credo“ al Episcopiei Europei de Nord, motiv pentru care la sfintele slujbe prezenţa lor a antrenat în cântare întreaga suflare din biserică, tot ei făcându-se şi cei dintâi vestitori ai Naşterii Domnului, intonând mult-aşteptatele colinde. „Hramul Episcopiei Europei de Nord sărbătorit în Copenhaga a fost un prilej de mare bucurie pentru mine deoarece ne-am adunat foarte mulţi tineri din Scandinavia, trăind din nou bucuria reîntâlnirii şi participând la sfintele slujbe. A fost un moment de mare înălţare sufletească deoarece am dat răspunsurile la strană împreună cu toţi cei prezenţi şi am susţinut un scurt concert de colinde bucurând mult pe credincioşi cu vestea Naşterii Domnului“, ne-a spus Florin Lache din Stockholm, dirijorul Grupului coral „Credo“.

Nu doar cei care au venit de la distanţe mari şi-au primit această răsplată a bucuriei pentru eforturile lor, ci şi tinerii din Copenhaga, care s-au făcut gazde şi au început pregătirile din timp, ostenindu-se, după cum mărturisesc ei, cu o „osteneală aducătoare de bucurie“. „Pentru noi cei de aici, gazdele, evenimentul a început cu mai bine de o săptămână înainte. Multă lume s-a implicat în organizarea activităţilor ce au avut loc: unii s-au ocupat cu gătirea bucatelor pentru agapele de după slujbe, alţii s-au ocupat cu aranjarea locaţiilor unde au avut loc diferite manifestări, copiii de la şcoala românească din Copenhaga, precum şi tinerii din parohie s-au pregătit pentru a prezenta dansuri şi cântece tradiţionale româneşti. A fost o săptămână încărcată, mulţi dintre noi mergând în timpul zilei la serviciu sau la universitate, iar seara ocupându-ne cu pregătirile, dar totul a trecut repede, fără să ne dăm seama. Cele două zile de evenimente au fost destul de intense, cu multe slujbe şi evenimente, totul terminându-se într-o notă fericită. Abia după plecarea pelerinilor am început şi noi să simţim un pic oboseala, o oboseală binecuvântată şi plăcută. Cu toţii zâmbeam, eram fericiţi, rememoram cele petrecute cu surâsul pe buze, starea generală fiind una fericită, ca după un triumf“, ne-a mărturisit Ştefan Ferchiu, masterand în telecomunicaţii în Copenhaga, un devotat fiu al parohiei româneşti de aici.

Tinerilor români li s-au alăturat la acest eveniment şi numeroşi tineri scandinavi convertiţi la Ortodoxie, încântaţi să soarbă şi ei din comuniunea marii familii româneşti adunate la Copenhaga. Unul dintre ei este Thomas Arentzen din Norvegia. A devenit ortodox cu 15 ani în urmă, a făcut studii aprofundate de teologie şi se simte foarte apropiat de comunitatea românească, mărturisind cu un alt prilej că dacă ar putea să se nască din nou, ar vrea să renască român. „Participarea la adunările de tineret ale românilor ortodocşi din Scandinavia este întotdeauna o experienţă bogată în binecuvântări - chiar şi pentru cineva ca mine, care nu sunt român, ci scandinav. Într-o parte a lumii în care creştinismul ortodox e slab organizat şi reprezintă doar o mică parte a populaţiei, este extrem de important că Preasfinţitul Macarie îi adună pe toţi aceşti tineri. Oricine merge la o Liturghie în Copenhaga va observa cât de tânără este adunarea. Se vede bucuria din ochii copiilor, iar părinţii tineri se simt ca acasă. Aceste întâlniri pline de voioşie sunt cu atât mai pline de satisfacţii, deoarece tinerii români, laolaltă cu episcopul şi preoţii, emană un sentiment minunat de apartenenţă la o comunitate, o stare de comuniune ce explică foarte clar de ce comuniunea sacramentală nu este formalism sau individualism, ci o veritabilă «venire împreună», atât sufletească, cât şi trupească. Când m-am alăturat Bisericii Ortodoxe, cu 15 ani în urmă, tocmai acest aspect a fost foarte important pentru mine. Protestantismul, în care am crescut, are multe puncte forte, dar este (cel puţin în forma în care l-am ştiut) o formă individualistă şi desacralizată a creştinismului. Creştinismul ortodox este comuniune“, ne-a spus Thomas Arentzen.

Aflaţi câteva zile printre tinerii români din Scandinavia, am reuşit să vedem cum tânăra episcopie din nordul Europei creşte împreună cu fiii ei, încălzindu-i la piept cu credinţă şi încălzindu-se ea însăşi din căldura tinereţii lor curate.

www.ziarullumina.ro

 
Adunarea generală a tinerilor ortodocși români la Copenhaga, 17-18 octombrie 2014

În perioada 17-18 octombrie a.c., Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a organizat la Copenhaga întâlnirea generală a tinerilor ortodocși români din țările scandinave, cu tema: „Sfinții Martiri Brâncoveni, pildă de viață și mărturisire”. Manifestarea a început de cu seară, când după Taina Sfântului Maslu, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie a binecuvântat deschiderea lucrărilor acestei întâlniri. A luat cuvântul şi Părintele Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, cel care l-a însoţit pe ierarh la aceste manifestări.

Sâmbătă dimineaţa s-a săvârşit Utrenia şi Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni apoi Sfânta Liturghie arhierească, la sfârşitul căreia atât tinerii, cât şi ceilalţi credincioşi prezenţi au avut ocazia să cinstească moaştele Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfânntului Voievod Constantin Brâncoveanu, ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. După agapă Preasfinţitul Părinte Macarie Drăgoi al Europei de Nord şi Părintele Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia au realizat un dialog cu tinerii pe marginea temei propuse. Entuziasmul şi bucuria reîntâlnirii tinerilor cu ierarhul lor şi cu părintele duhovnic Ioan au făcut ca acest moment să atingă apogeul evenimentului în aceste zile. La manifestare a participat şi Excelenţa Sa dl. Ambasador Viorel Matei Ardeleanu însoţit de colaboratorii săi de la Ambasada României din Copenhaga.

Centrul împlinirii a fost prezenţa icoanei Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu cu părticele din sfintele sale moaşte, icoană dăruită Centrului Episcopal din Stockholm de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României în acest an comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni. După ce participanţii la slujbă şi manifestările duhovniceşti s-au închinat icoanei şi sfintelor moaşte şi au primit câte o carte cu „Viaţa şi Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, Preasfinţitul Părinte Macarie a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru aceste sfinte odoare. Acestea au fost aduse de ierarh de cu seară la Copenhaga şi vor marca cu prezenţa lor, atât manifestările din Copenhaga, cât şi pelerinajul la noua Mănăstire Ortodoxă Română Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca cu care se vor încheia aceste manifestări.

Plini de entuziasm, la încheierea lucrărilor, tinerii şi-au manifestat dorinţa să însoţească procesiunea cu icoana şi moaştele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu continuată de Preasfinţitul Părinte Macarie spre noua mănăstire.

Imagini de la aceste evenimente puteţi găsi aici.

 
Întâlnirea generală a tinerilor ortodocşi din Scandinavia, 3-6 mai 2012

„Tinereţea care alină boala: grija tinerilor faţă de cei aflaţi în suferinţă”.

Întâlnirea generală a tinerilor ortodocşi din Scandinavia, 3-6 mai 2012

Prezbiterele Elena Raluca Ţeican (Oslo, Norvegia) şi
Ramona Maria Mureşan (Borås, Suedia)

Tinerii din filialele Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, la chemarea Preasfinţitul nostru Părinte Episcop Macarie, se adună o dată pe an pentru întâlnirea duhovnicească generală, în diferite locuri din Scandinavia sau din ţară. Şi anul acesta elevii, studenţii şi tinerele familii române, daneze, suedeze şi norvegiene s-au întâlnit în perioada 3-6 mai 2012, în localitatea Lem din Peninsula Iutlanda, Danemarca la Hellige Kors Kloster un complex mănăstiresc medieval, restaurat în anul 1970, folosit astăzi doar pentru manifestările spirituale şi culturale. Preasfinţitul Macarie a rânduit ca întrunirea să aibă ca temă: Tinereţea care alină boala: grija tinerilor faţă de cei aflaţi în suferinţă, dat fiind faptul că anul 2012 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”.

La acest eveniment au luat parte, pe lângă tinerii entuziaşti şi preoţii slujitori din episcopia noastră, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie, avându-l ca invitat special pe Părintele Ioan Cojanu, Stareţul Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Întâlnirea a durat 4 zile, timp în care tinerii participanţi din ţările scandinave s-au putut cunoaşte şi au putut lega prietenii, în care s-au putut spovedi şi împărtăşi cu Preasfintele Taine, în care au ascultat cuvinte duhovniceşti şi răspunsuri la frământările lor şi s-au căutat soluţii la provocările misionare contemporane.

Locaţia aleasă, complexul Helige Kors Kloster, (tradus în română Mănăstirea Sfintei Cruci), din localitatea Lem, Peninsula Iutlanda din Danemarca a fost providenţială, datorită generozităţii spaţiului. Aşezământul se compune dintr-o biserică mare din piatră de râu, cele câteva sufragerii, zecile de camere, trapeza, bucătăria şi grădina unde tinerii noştri au jucat fotbal şi tenis. Deşi niciodată ortodocşii nu au avut activităţi acolo, biserica de piatră era împodobită cu icoane ortodoxe, zugrăvite canonic, şi un loc la intrare în care ardeau lumânări de ceară curată, pentru vii şi pentru morţi. După venirea noastră, a unui număr de peste 120 persoane, locul acela a căpătat un accent ortodox mult mai pronunţat, după cum ne-a mărturisit nostalgic administratorul locului, danezul Lars Ulsdal. Şi noi ne-am simţit acasă fiindcă am putut săvârşi câteva Sfinte Taine, anume două Cununii, un Botez, Taina Sfântului Maslu, cele 7 Laude şi zilnic Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, la care am putut participa îndeobşte.

Ziua de joi, 3 mai 2012, a fost zi de călătorie, de drumeţie şi peripeţie, fiindcă fiecare, în funcţie de distanţă, s-a ostenit într-un fel sau altul. Unii au străbătut peste 1000 kilometri cu maşina sau vaporul, pe apă şi pe uscat. Cei care au optat pentru avion, nu au avut mai puţină nevoinţă, fiindcă drumul de la cel mai apropiat aeroport mare, Billund, Aarhus sau Aalborg, până la mănăstire se străbate cu anevoie, fiind destul de complicat şi segmentat. Dar în final cu toţii au ajuns bine, înainte ca orologiul mare din trapeză să bată trecerea de la o zi la cealaltă.

Vineri, 4 mai 2012, de la orele 08.00 au sunat clopotele pentru Utrenie şi de la orele 09.00 s-a început Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Astfel s-a format un cor frumos, bine închegat din tinerii diverselor  parohii. Ca într-o mănăstire autentică, ascultările au fost diverse: unii la bucătărie, alţii la slujbă, alţii la strană şi părinţii la altar. A urmat micul dejun în care la fel, unii au s-au oferit voluntari, prin rotaţie, să slujească la mese pe fraţii lor. După micul dejun, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie a deschis oficial evenimentul printr-un cuvânt introductiv, cu privire la program, scopul şi intenţia întâlnirii, subliniind nevoia noastră de a fi mai des în comuniune şi cunoştere reciprocă. A urmat apoi un scurt cuvânt al Părintelui Stareţ Ioan, după care fiecare participant s-a prezentat succint, contribuind cu un gând bun la această întâlnire. Unii dintre membrii tinerilor familii lucrează deja în sistemul social, în azile şi cămine de bătrâni sau prin ospicii şi spitale şi ne-au împărtăşit din experienţa practică dobândită în acest domeniu şi modul cum îşi îngrijeşte societatea scandinavă bătrânii şi neputincioşii. Tot în acest cadru s-a prezentat şi Nina Maria Preda, daneză convertită la ortodoxie şi soţie a unuia dintre tinerii noştri. Ne-au impresionat cunoştinţele sale de limbă română şi încercarea ei de a trăi tot mai autentic spiritualitatea ortodoxă.  Ea a fost botezată de curând în parohia ortodoxă română din Copenhaga, la vârsta de 30 de ani, timp în care nu a aparţinut nici unei religii, descinzând dintr-o familie de oameni de cultură, dintre care amintim pe unchiul ei Bent Fabricius-Bjerre, unul dintre cei mai faimoşi compozitori danezi contemporani, încă în viaţă.

Fiind mulţi, timpul a trecut repede şi nici nu am apucat să ne ridicăm de la masă că a trebuit să ne pregătim pentru prânz. Tot ce s-a gătit în bucătărie a fost efort voluntar şi un rol deosebit de important l-a avut doamna Dorina Bucatariu-Merchant din Stockholm, care prin experienţa dânsei a coordonat pregătirea mâncării, pentru toţi participanţii. La rândul dumneaei, este căsătorită cu un panamez, convertit la ortodoxie de curând. Întrebat de ce a preferat ortodoxia a mărturisit că spiritualitatea ortodoxă îi este mai firească modului său de a fi decât confesiunea avută mai înainte.

Cunoaşterea reciprocă a continuat în drumeţia noastră până pe coasta de nord-vest a Iutlandei, unde tronează cu putere Oceanul Atlanticului de Nord, cunoscut de localnici ca Marea Nordului. Aici am vizitat căsuţele cu acoperiş de stuf, care amintesc despre viaţa simplă pe care o aveau înainte comunităţile bazate pe pescuit şi agricultură, dunile mari de nisip care au o frumuseţe aparte şi vântul şi valurile ce arată mâna tare a lui Dumnezeu ce se manifestă în toate. Ne-am întors înfometaţi şi după cină a urmat Taina Sfântului Maslu precedată de Taina Cununiei pentru o familie româno-norvegiană, alături de care am fost cu toţii. Mirii, cât şi naşii, au purtat tradiţionalul port popular românesc. Atmosfera a fost încărcată de emoţie şi bucurie, mai ales pentru faptul că gestul a fost spontan pentru miri şi naşi, neprogramat şi neaşteptat. Evenimentul s-a datorat atentei purtări de grijă pastorale a Episcopului nostru, Preasfinţitul Macarie. Mulţi români care au emigrat înainte sau imediat după anii 1990, cum a fost şi cazul miresei, neavând parohii locale stabile, nu şi-au mai sfinţit viaţa şi evenimentele majore în Biserica Ortodoxă, în circumstanţe descurajatoare. Odată cu înfiinţarea Episcopiei Europei de Nord şi a numeroaselor parohii locale lucrurile s-au schimbat vizibil în viaţa duhovnicească şi sacramentală a credincioşilor români ortodocşi şi din ce în ce mai vizibil şi în viaţa scandinavilor care se află în interacţiune cu românii.

Sâmbătă, 5 mai 2012, a sunat din nou clopotul la orele 08.00, chemând la rugăciune şi la Sfânta Liturghie. După micul dejun a urmat dialogul duhovnicesc cu Părintele Ioan Cojanu în care ne-a vorbit despre responsabilitatea tinereţii, valoarea ei inestimabilă, irepetabilitatea acestei vârste şi nevoia ca ea să se împlinească în comuniune de slujire şi ascultare faţă de cei mai în vârstă, pornind de la părinţii duhovniceşti şi trupeşti şi continuând cu întreaga comunitate vârstnică şi aflată în nevoi. La sfârşitul evenimentului a ţinut un scurt cuvânt unul din invitaţii noştri, Thomas Arentzen, norvegian convertit la ortodoxie, doctorand şi preparator la Departamentul de Teologie al Universităţii din Lund, Suedia. Thomas a observat cum Tradiţia Bisericii a format cultura unui neam şi acum acea cultură a devenit şcoală de teologie şi veghetor al integrităţii şi perpetuării Tradiţiei Sfinte Apostolice, în care Hristos se comunică prin Sfintele Taine săvârşite cu conştiinciozitate şi recunoştinţă. Ca şi glumă, a spus, apreciind frumoasele noastre tradiţii la care a fost martor, că dacă ar crede în reîncarnare, şi-ar dori să se renască ca român.

După prânz a urmat oficierea Taina Cununiei pentru alţi tineri români care locuiesc în Iutlanda şi apoi Taina Sfântului Botez pentru prunca Ecaterina de la Oslo, (tinerii ei părinţi fiind foarte dinamici în misiunea tineretului ortodox), momente ce au fost decorate de numeroasele motive florale de pe porturile româneşti îmbrăcate de cei prezenţi. Aceste straie româneşti simple, dar pline de sărbătoare pascală, au făcut o puternică impresie asupra scandinavilor prezenţi la eveniment. Practic în acesta a constat şi atelierul de cultură românească şi paradă a portului popular românesc. Ni s-a îngăduit, cu măsură, să ne împărtăşim şi de muzica noastră folclorică iar cei mai iuţi de picior au întins hora românească. Încă o dată tradiţia unui popor s-a unit cu Tradiţia Bisericii, în lumina căreia s-a format şi inspirat de sute de ani. După cina festivă, îmbogăţită de ofrandele mirilor, am privegheat cu toţii în biserică, deschizând prin Vecernia Mare ziua liturgică a Sfintei Învieri. Cu această bucurie sfântă am mers împreună să organizăm focul de tabără, care s-a înălţat de câţiva metri de la pământ, alungând odată cu întunericul nopţii şi oboseala noastră.

Duminică, 6 mai 2012,  Liturghia Arhierească a încununat manifestările noastre şi le-a desăvârşit. Ne-am hrănit duhovniceşte din Preasfintele Taine ale lui Hristos, din Sfântul Trup şi Sânge şi din mesajul Preafercitului nostru Părinte Patriarh Daniel şi, totodată, din cuvintele de învăţătură împărtăşite de Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie şi de Părintele Ioan Cojanu care ne-au tâlcuit Pericopa Evanghelică după Sfântul Apostol Ioan, rânduită de Biserică să se citească în acea duminică, a 4-a după Paşti, având în centru vindecarea paraliticului de la scăldătoarea Vitezda. Şi acestă pericopă a fost providenţială fiindcă s-a potrivit perfect cu tematica întâlnirii noastre: grija faţă de cei aflaţi în suferinţă. Sfânta Liturghie a culminat cu împărtăşirea marii majoriţăţi a membrilor, care s-au pregătit în prealabil, fiindcă toţi am avut şansa să ne mărturisim înainte şi să aflăm sfat duhovnicesc la frământările noastre cele mai profunde. Apoi a urmat prezentarea de către Părintele Ioan a noului număr al publicaţiei parohiei din Aarhus, Danemarca, intitulată Cruce şi Înviere cu îndemnul ca fiecare parohie să urmeze acest exemplu de lucrare misionară. A urmat masa festivă, cuvântările de încheiere şi curăţenia generală pe care am făcut-o împreună în toate încăperile folosite în acea perioadă.  Am plecat toţi cu inima împăcată şi cu nădejdea revederii la următoarea întâlnire. Iată încă un pas în întărirea comunităţii de credincioşi români ortodocşi din ţinuturile scandinave, pentru care mulţumim şi dăm slavă Preasfintei Treimi!

 
Întâlnirea generală a tinerilor Centrului de tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

 

În perioada 3-6 mai 2012, se va organiza în localitatea Lem din Peninsula Iutlanda, Danemarca, întâlnirea generală a tinerilor Centrului de tineret „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu tema:

„Tinereţea care alină. Grija tinerilor faţă ce cei aflaţi în suferinţă”

Anul 2012 este proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.

La această întâlnire vor participa alături de tinerii români, suedezi, norvegieni şi danezi, Preasfinţitul Episcop Macarie Drăgoi, însoţit de preoţi din parohiile din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord şi Părintele Ioan Cojanu, Stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba-Iulia.

PROGRAMUL ÎNTÂLNIRII

 • Joi, 3 mai 2012
  • sosirea participanţilor şi cazarea începând cu orele 17.00
 • Vineri, 4 mai 2012
  • 08.00 – Utrenia
  • 09.00 – Sfânta Liturghie
  • 10.30 – Mic dejun
  • 11.00 – Cunoaşterea participanţilor. Mărturii ale tinerilor participanţi, inclusiv ale tinerilor ortodocşi suedezi, norvegieni şi danezi.
  • 13.00 – Prânz
  • 15.00 – Drumeţie. Vizitarea obiectivelor culturale din zonă
  • 19.00 – Cina
  • 20.00 – Taina Sfântului Maslu
 • Sâmbătă, 5 mai 2012
  • 09.00 – Rugăciunea de dimineaţă
  • 09.30 – Mic dejun
  • 10.00 –Dialog cu Preasfinţitul Episcop Macarie şi cu Părintele Ioan Cojanu
  • 13.00 – Prânzul
  • 15.00 – Ateliere de creaţie.
  • Prezentarea portului popular românesc
  • 19.00 – Cina
  • 20.00 – Priveghere
  • 22.00 – foc de tabără
 • Duminică, 6 mai 2012
  • 09.00 – Acatistul Învierii Domnului
  • 10.00 – Sfânta Liturghie arhierească. Cuvântul duhovnicesc al Preasfinţitului Episcop Macarie
  • 13.00 – Prânz
  • Plecarea participanţilor

Participare

Confirmarea participării se face telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact :

Preot Avraam Gînju (Copenhaga, Danemarca)
Tel. mobil: 00 45 53 60 82 18
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Detalii plată

 • pentru zilele, 3-6 mai 2012: 650 DKK (coroane daneze)pers.
 • pentru zilele, 5-6 mai 2012: 325 DKK (coroane daneze) pers.

Banii se vor depune în următorul cont cu precizarea „întâlnire Danemarca” şi a numelui-prenumelui participantului:

Foreningen den Rumænske Ortodokse Kirke
Nr de cont: 8920009086
Reg nr: 9860

Pentru cei dinafara Danemarcii:
IBAN: DK 86 9860 8920009086
SWIFT : FOSPDK21
Andelskassen Oikos Bank
Nørregade 4
1165 København K
Tlf. 33 36 23 32

Citeşte mai mult...
 
Pagina 1 din 2

ICOANA ZILEI

CALENDAR ORTODOX

Catedrala

construimcatedrala.ro