Icoana Sfinților Ocrotitori ai Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord de la Centrul eparhial din Stockholm

 
Susținem familia românească

Susținem că familia este uniunea consfințită întru Hristos dintre bărbat și femeie.

STOCKHOLM: Părintele Episcop Macarie la o Nuntă tradițională și în vizită la o tânără familie care așteaptă al cincilea copilaș

 
Slujire euharistică și filantropică cu prilejul sărbătoririi hramului parohiei românești din Uppsala, Suedia

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi a fost prilej de bucurie și pentru românii din Suedia dar și un moment prielnic ca cei aflați în suferință și nevoi să primească alinare. Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord a botezat doi copii ai unei familii nevoiașe din comunitate, de etnie rromă. De asemenea, ierarhul a vizitat la domiciliu și la spital mai mulți bătrâni singuri și neputincioși, s-a rugat pentru ei și a stat de vorbă cu ei, încurajându-i duhovnicește.

La sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, 30 ianuarie 2017, Părintele Episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie de hram în parohia românească din Uppsala, Suedia.

Episcopul românilor din țările scandinave s-a referit la pilda slujirii și mărturisirii Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur: „Sfinții Trei Mari Dascăli și Ierarhi nu făceau parte din puterea dominantă, ci din mica turmă înconjurată mereu de primejdii. Fiecare în parte a fost o insulă de ortodoxie, de viață mărturisitoare, de jertfă mântuitoare, în mijlocul unui ocean de erezii, răutăți, nedreptăți, persecuții. Au înfruntat, pentru aceasta mânia împăraților și a celor puternici, ura celor bogați, invidia celor neduhovnicești, viclenia ereziarhilor”.

Părintele Episcop Macarie a amintit și despre lucrarea filantropică a Sfinților sărbătoriți: „Acești Trei Sfinți Ierarhi ai Bisericii noastre ne învață ca să Îl urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos și să Îl propovăduim prin cuvânt, dar mai cu seamă prin pilda vieții noastre. De aceea îi mulțumim Preamilostivului Dumnezeu pentru că prin mijlocirea Sfinților Trei Ierarhi am putut să-i slujim și noi astăzi pe cei mai mici frați ai Săi, pe cei nevoiași, Sfinții Trei Ierarhi fiindu-ne pildă de slujire filantropică. Sfântul Vasile cel Mare este cel care a întemeiat primele spitale și primele așezăminte în care au fost slujiți toți cei aflați în suferință trupească, dar și cei aflați în suferință sufletească, toți cei marginalizați și toți cei care aveau nevoie de iubirea lui Hristos concretizată prin iubirea aproapelui. Trebuie să Îl iubim pe Mântuitorul Iisus Hristos, însă iubirea față de El ne-o dovedim atunci când îi iubim pe cei de lângă noi”.

Cu prilejul slujirii la Uppsala, ierarhul, preoții, diaconii și credincioșii au ospețit la agapa creștină mai mulți săraci de etnie rromă, oferindu-le hrană caldă.

 
Deschiderea unei expoziții permanente de civilizație tradițională românească la Centrul Episcopal din Stockholm

Deschiderea unei expoziții permanente de civilizație tradițională românească la Centrul Episcopal din Stockholm: Părintele Episcop Macarie: „Această cămară cu bunătăți de suflet românesc va alina dorul de casă și de neam al românilor din țările nordice”

Sâmbătă, 28 ianuarie 2017 Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a binecuvântat deschiderea unei expoziții permanente de civilizație tradițională românească la Centrul Episcopal din Stockholm. În camera tradițională românească a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord se află expuse obiecte artizanale și veșminte reprezentând tradițiile din toate colțurile României, dar și din comunitățile tradiționale de români din afara granițelor.

 

Cu acest prilej Părintele Episcop Macarie a spus: „Această cămară cu bunătăți de suflet românesc va alina dorul de casă și de neam al românilor din țările nordice, aducându-le câte puțin din buna mireasmă strămoșească”.

În cadrul evenimentului, fiind prezenți preoți și credincioși din parohiile românești din țările scandinave, s-au apreciat activitățile tineretului de la cercurile de etnografie și folclor ale unor parohii din episcopie, unde s-au confecționat piese tradiționale de îmbrăcăminte și împodobire a locuinței și s-au organizat cursuri de dansuri populare românești.

 
Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

Mărturie de ortodoxie românească în Ținuturile Nordice. Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

Părintele Episcop Macarie: „Prezența noastră în Ținuturile Nordice trebuie să fie un prilej constant de mărturie a ortodoxiei românești”

Sâmbătă, 28 ianuarie 2017, Părinte Episcop Macarie Drăgoi a prezidat Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Românea Europei de Nord, în cadrul căreia s-a dezbătut activitatea misionară pe anul 2016. Evenimentul a avut loc după săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii și a slujbei de Te Deum de către un sobor de slujitori, avându-l în frunte pe Preasfințitul Macarie.

Ierarhul a spus cu acest prilej: „Prezența noastră în ținuturile nordice trebuie să fie un prilej constant de mărturie a ortodoxiei românești, obiectivele generale ale Episcopiei noastre rămân, pe de o parte, păstrarea unității de credință și de neam în comunitățile și familiile diasporei românești și, pe de altă parte, împărtășirea credinței ortodoxe și a valorilor naționale neamurilor nordice. Între marile provocări care au marcat comunitățile românești din aceste ținuturi în 2016, cea mai însemnată dintre acestea a fost, desigur, criza separărilor forțate a copiilor din familiile Nan și Bodnariu. Ne-am implicat intens în aceste cazuri, oferind asistență personală duhovnicească părinților îndurerați, participând la protestele publice de solidarizare cu familiile nedreptățite, luând atitudine și dând mărturie despre realitatea familiei ca singurul mediu de creștere al copiilor. Anul care tocmai a trecut a fost unul intens din punct de vedere misionar, cu provocări majore, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, au fost depășite. Pentru anul următor o prioritate o va constitui accentul pus pe viața în Biserică sau viața duhovnicească, drept singura temelie nemincinoasă a vieții familiale și comunitare” a precizat Preasfințitul Macarie.

O atenție deosebită în misiunea scandinavă se acordă tinerilor. În acest sens, Episcopia Europei de Nord a realizat, prin Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, mai multe evenimente și întâlniri dedicate tinerilor, prin care aceștia au putut socializa și s-au putut recrea într-un mediu prielnic vârstei lor. Preasfințitul Macarie a subliniat și în cuvânt, în mai multe ocazii, necesitatea ca Biserica să facă misiune cu și pentru tineri, aceasta nefiind o opțiune, ci o necesitate.

 
Sărbătoarea Sfinților Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul

 
Românii din Oslo au sărbătorit Odovania Botezului Domnului

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie la Oslo: „Un român care își uită originile va fi un înstrăinat, fără rădăcini, fără legături esențiale cu cei din neamul lui”

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord se află în aceste zile într-o vizită pastorală la românii din Norvegia. Fiind perioada prăznuirii Botezului Domnului, ierarhul a continuat să-i cerceteze și să-i sfințească cu Aghiasma Bobotezei pe păstoriții săi din Norvegia, vizitându-i la casele lor și în spitale.

Sâmbătă, 14 ianuarie 2017, la Odovania Praznicului Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în biserica parohiei românești din Oslo, botezând și un copilaș într-o familie de tineri binecredincioși din cadrul comunității euharistice. Și de această dată, copilașii prezenți la slujbă au primit din partea ierarhului daruri. Acesta a avut o întâlnire cu părinții și dascălii de la școala parohială din Oslo, apreciind și încurajând activitățile duhovnicești și educative.

Părintele Episcop Macarie a spus în cuvântul său: „La această frumoasă sărbătoare, iată, am botezat și un copilaș din comunitatea noastră euharistică, încurajând astfel și nașterile trupești însă și renașterile duhovnicești, deoarece, în Taina Botezului fiecare dintre noi, fie că ne botezăm în pruncie, fie că ne botezăm la maturitate, renaștem în Hristos. Ne naștem cu o naștere istorică din părinții noștri, însă renaștem cu o naștere eternă din pântecele Maicii Biserici. Dobândim prin Botez cetățenia pentru Ierusalimul ceresc, pentru Împărăția Cerurilor. Noi știm aici în diaspora cât de greu obținem cetățenia sau rezidența, însă ne bucurăm că Hristos este atât de generos, ca un boier, atât de mărinimos și ne oferă, prin Botez, cetățenia regatului Său minunat, al Împărăției Cerurilor, al Ierusalimului ceresc. Dar odată cu această cetățenie a Ierusalimului ceresc trebuie să avem grijă să ne cultivăm și identitatea românească. Trebuie să fim buni creștini și buni români. În sensul acesta mi-l iau în ajutor pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Românul de la Iordan, care într-unul din poemele sale testament ne îndeamnă pe noi cei care viețuim departe de casă și de cei dragi, prin cuvintele: „Frați pribegi ai țării mele, / Rătăciți printre străini, / Nu uitați menirea voastră / De români și de creștini!”. Chiar dacă copiii ni se nasc în țară străină, încercăm, totuși, să îi facem să înțeleagă și să prețuiască faptul că sunt români, că au această calitate din naștere. Facem acesta pentru că înțelegem că un român care își uită originile nu va deveni niciodată suedez, sau norvegian, sau danez, ci va fi doar un înstrăinat, fără rădăcini, fără legături esențiale cu cei din neamul lui” a mai spus ierarhul.

În zilele următoare, Părintele Episcop Macarie se va afla în mijlocul românilor de pe coasta de vest a Norvegiei, vizitându-i pe cei bolnavi și însingurați, întărindu-i și mângâindu-i cu sfatul și rugăciunea.

 
Sfântul Ioan Botezătorul cinstit de românii din capitala Suediei

PS Episcop Macarie: „Îndemnul Sfântului Ioan pe care trebuie să îl punem la inimă, ca un glas care strigă către noi în pustia acestei lumi, este împotriva formalismului și a fățărniciei”

Românii aflați în capitala Suediei au prăznuit Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sâmbătă, 7 ianuarie 2017, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord a săvârșit Sfânta Liturghie de hram, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în biserica Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Treime și Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Stockholm.

În cuvântul său de învățătură Părintele Episcop Macarie s-a referit la lucrarea și mărturisirea Sfântului Ioan Botezătorul:

„Am văzut ieri, la Bobotează, că Cerul s-a deschis, fiind mărturisit Dumnezeu Cel în Treime. Ce înseamnă că Cerurile s-au deschis? Înseamnă că „Împărăția Cerurilor s-a apropiat” și, mai mult decât atât, că ea este „înlăuntrul nostru”. Sfântul Proroc Ioan este cel care ne învață cum anume putem avea acces la Împărăția Cerurilor: prin pocăință, pe care unii părinți au denumit-o, de altfel, al doilea Botez (cel al lacrimilor). Spunea un părinte duhovnicesc că doar atunci când plângem (cu plâns de pocăință) suntem adevărați. Îndemnul Sfântului Ioan pe care trebuie să îl punem la inimă, ca un glas care strigă către noi în pustia acestei lumi, este împotriva formalismului și a fățărniciei. „Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc”(Matei 3, 10). Ce înseamnă aceasta? Că nu putem fi creștini doar cu numele, doar formal. Că trebuie să aducem roade vrednice de pocăință, roadele Duhului Sfânt: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia” (Galateni 5, 22-23). Avem, așadar, o mare răspundere, timpul mântuirii nefiind nelimitat. Asta înseamnă că „securea stă la rădăcina pomilor”, că zilele, orele noastre sunt numărate, sunt prețioase. Într-o clipă putem dobândi veșnicia sau putem pierde mântuirea.”

Cu prilejul sărbătoririi hramului, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie i-a binecuvântat pe toți credincioșii prin stropirea cu Aghiasma Mare și i-a felicitat pe cei care poartă numele Botezătorului Mântuitorului Hristos, acestui sfânt atât de iubit de poporul român. Numele său este unul foarte popular, fiind ocrotitorul numeroaselor familii.

 
Praznicul Botezului Domnului la Marea Nordului

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi de Bobotează la Marea Nordului: „Aruncarea Crucii peste ape semnifică și porunca Mântuitorului de a propovădui Evanghelia și a botezării tuturor neamurilor în numele Sfintei Treimi”

Vineri, 6 ianuarie 2017, de Praznicul Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi în biserica românească din orașul Göteborg, Suedia. După ce a cuminecat credincioșii și copiii, oferindu-le daruri, ierarhul a săvârșit sfințirea apei, aflându-se apoi în fruntea procesiunii, cu prapori și icoane, spre țărmul Mării Nordului. Potrivit Tradiției ortodoxe, arhiereul a aruncat și anul acesta Sfânta Cruce în apele reci ale Mării Nordului, fiind ridicată de unul dintre tinerii înnotători. Toți tinerii care au împlinit această frumoasă rânduială, de a intra „în repejunile Iordanului Scandinav”, au primit din partea Părintelui Episcop Macarie icoana Maicii Domnului Stăpâna Fiordurilor și mai multe daruri.

Ierarhul a arătat multiplele semnificații ale aruncării și scoaterii crucii din ape la Praznicul Botezului Domnului: „Aceasta este o rânduială străveche, ținută acum doar în țările ortodoxe, semnificând binecuvântarea apelor naturale prin afundarea sau aruncarea unei cruci în ele. Semnifică, în primul rând, intrarea şi ieşirea lui Hristos din apa Iordanului pe care o sfinţeşte cu propriul Său trup. Apa fiind seva universului şi a tuturor elementelor cosmice, întregul univers primeşte sfinţirea, după cum arată una dintre cântările praznicului: Hristos S-a botezat, El iese din apă şi odată cu El, purifică lumea întreagă. Prin puterea credinței, a iubirii și evlaviei lor, cei care au intrat în apa mării pentru a ridica Crucea de Bobotează, pot simboliza intrarea Apostolului Petru în Marea învolburată a Galileii pentru a se atinge de Hristos, Izvorul sfințirii și al bucuriei. Într-o altă interpretare, atunci când aruncăm Crucea în apă și tinerii, potrivit tradiției, se ostenesc să o scoată cât mai repede, ne aducem aminte de faptul că Hristos „îndată” a ieșit din Iordan, la Botezul Său, deoarece era lipsit de păcat. În Vechiul Testament, este un episod în care Prorocul Moise aruncă lemnul în apa sărată, imposibil de băut, iar aceasta se transformă în apă dulce, devenind, astfel, bună de folosit pentru poporul israelian ce rătăcea în pustie. „Cârtea poporul împotriva lui Moise - scrie în Biblie - şi zicea: Ce să bem? Atunci Moise a strigat către Domnul şi Domnul i-a arătat un lemn; şi l-a aruncat în apă şi s-a îndulcit apa.” (Ieșire XV, 24-25). Lemnul prefigurează Crucea, iar apa sărată semnifică firea omenească, spun Sfinții Părinți ai Bisericii. Așadar, aruncând, de Bobotează, Crucea în apele „murdărite” și „sărate” de păcatele noastre, pe de o parte, le înnoim și le împrospătăm, făcând, astfel, ca întreaga Creație, afectată, după cum știm de la Sfântul Apostol Pavel, de starea noastră căzută, să participe la acest har înnoitor al energiilor dumnezeiești. Pe de altă parte, apele semnificând firea omenească, prin Cruce aceasta se înnoiește, se „îndulcește”. De asemenea, aruncarea Crucii în ape semnifică și curățirea de păcatele noastre, după cuvântul prorocului Miheia (VII, 19): „Aruncă în adâncul mării toate păcatele noastre”. Pentru că Hristos, atunci când s-a botezat în Iordan, a spălat firea omenească de răutatea păcatului, iar în unele icoane ale Botezului, în adâncul Iordanului, zdrobit de Mântuitorul, este reprezentat diavolul înfrânt. În fine, aruncarea Crucii peste ape semnifică și porunca Mântuitorului de a propovădui Evanghelia și a botezării tuturor neamurilor în numele Sfintei Treimi. Aruncarea în ape a Crucii este, astfel, asemenea aruncării în ape a plaselor pescarilor” a mai spus episcopul românilor din Europa de Nord.

În zilele premergătoare Praznicului Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a vizitat mai multe familii de români de pe coasta de vest a Suediei, pe care i-a binecuvântat cu Aghiasma Mare, pe cei bolnavi și însingurați întărindu-i și mângâindu-i cu sfatul și rugăciunea. În următoarele zile, ierarhul va continua să-i cerceteze și să-i sfințească cu Aghiasma Bobotezei pe păstoriții săi din țările scandinave, la casele lor, însă și în spitale și în așezămintele de îngrijire pentru cei vârstnici.

BIROUL DE PRESĂ AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A EUROPEI DE NORD

 
Încurajare duhovnicească de anul nou

Preaiubiții mei frați și surori în Hristos,

Iată, ne aflăm la trecerea dintre ani, după rânduiala civilă. Lăsăm în urma noastră un an, reflectând la ce am trăit, la ce am făptuit, la ce am pătimit, ce bucurii am avut într-însul și privim înainte, întrebându-ne, cu emoție, cu temeri, cu diferite așteptări, ce ne va aduce noul an.

Mă gândesc că, de prea multe ori am avut prilejul, în anul ce a trecut, să ne aducem aminte de apostolicele cuvinte: „Răscumpărați vremea, căci zilele rele sunt” (Efeseni 5, 16). E adevărat, trăim vremuri de încercare, vremuri ale cernerii. Dar, la fel de adevărat este că am fost martor la minunile lui Dumnezeu, pe care le-am văzut manifestându-se în situații de viață concrete, am văzut cum lucrează Maica Domnului, cum lucrează Sfinții, îndreptând vieți, salvând, miluind, izbăvind. Am văzut și mărturisesc aceste lucruri, spre îmbărbătarea noastră, a tuturor.

Prin urmare, în fața noului an, vă îndemn, părintește și frățește: „sus inimile”! Iar, când vom simți că încercările sunt mai grele, că ispitele mai aprige, să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului: „prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.” (Luca 21, 28).

+Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord

1 ianuarie 2017

 
Burse pentru copiii săraci din România

„Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? sau însetat şi Ţi-am dat să bei?" (Matei 25, 37)

Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord inițiază proiectul „Burse pentru copiii săraci din România" cu scopul de ajuta lunar cu suma de 25 de euro un număr cât mai mare de copii din regiunea Copșa Mică. În acest sens, la Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Mediaș, Valea Viilor și la alte parohii din zona Copșa Mică s-au întocmit fişe sociale pentru copiii aflați în dificultate financiară, iar Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a deschis un cont special, dedicat strângerii de fonduri pentru sprijinirea acestor copii.

Sumele adunate în acest cont sunt virate lunar, prin centrul misionar-filantropic din Valea Viilor, magazinelor de unde copiii bursieri îşi cumpără cele necesare - în afară de ţigări şi alcool - pe bază de bonuri. În felul acesta suntem siguri că banii sunt folosiţi cum trebuie. Facem un apel la toţi credincioşii din Europa de Nord şi la toţi oamenii de bine să susţină acest proiect, fie prin sume regulate, fie prin donaţii sporadice.

La Valea Viilor, pe lângă ajutorul de 25 de euro lunar, copiii provenind din familii cu dificultăți financiare pot beneficia de o masă gratuită la cantina bisericii, unde, profesori voluntari desfășoară un program de after-school, ajutându-i pe acești copii, după ce au servit o masă caldă, să-și facă temele. Astfel dorim ca prin educație, copiii să iasă din sărăcie și să nu devină victime ale imoralității și delicvenței juvenile.

Bunul Dumnezeu să primească jertfa fiecăruia pentru cei vii şi pentru cei morţi, mai cu seamă pentru copiii nenăscuţi!

Pentru a sprijini efortul nostru de ajutorare a copiilor săraci din regiunea Copșa Mică, vă rugăm să trimiteți donațiile dumneavoastră în contul deschis special pentru ei:
Nordea Bank: 6039.06.86156
Titular: Den Rumenske Ortodokse Menighet i Oslo

Specificați: Donaţie pentru copiii săraci din România

"Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut!" (Matei 25, 40)

Cu dragoste în Hristos Domnul şi binecuvântare,

+ Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord

 

Icoană din biserica parohiei ortodoxe române din orașul Sölvesborg, Suedia

 

ICOANA ZILEI

CALENDAR ORTODOX

Catedrala

construimcatedrala.ro